บ้านสามัคคีธรรม จ.กาญจนบุรี

วิสาหกิจชุมชนปาสชุมชน บ้านสามัคคีธรรม

  • วิสาหกิจชุมชนปาสชุมชนบ้านสามัคคีธรรม : ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ชุมชนพึ่งพิงทรัพยากรจากป่า โดยเฉพาะไผ่ในการจักสานเฝือก รวมทั้งการหาของป่าเพื่อเป็นอาหารและประโยชน์ใช้สอยอื่นๆ มีการเก็บหาเห็ด  ผักป่า ผลไม้ป่าโดยเฉพาะต้นไข่เน่า และจับสัตว์ป่า เช่น แลน ชะมด กระรอก กระแต และหมูป่า เป็นต้น ทั้งนี้ จากการสำรวจพบว่าชุมชนมีการใช้ไม้ไผ่เพื่อการจักสานเฝือกประมาณ 5,600 ลำต่อเดือนและในปี พ.ศ. 2557 กลุ่มขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน กับหน่วยงานสำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค ใช้ชื่อว่า “วิสาหกิจชุมชนป่าชุมชนตำบลลุ่มสุ่ม”โดยมีวัตถุประสงค์ และทางกลุ่มได้มีการพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันทั้งในเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบหลากหลาย สวยงาม และได้มีการเพิ่มมูลค่าโดยการต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่น