บ้านหนองผือ จ.ขอนแก่น

กลุ่มผู้ปลูกและแปรรูปผักโมโรเฮยะ บ้านหนองผือ

  • สถานที่ตั้งกลุ่มผู้ปลูกและแปรรูปผักโมโรเฮยะ บ้านหนองผือ :หมู่ 1 ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

กลุ่มผู้ปลูกและแปลรูปผักโมโรเฮยะ ก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณ ปี 2546 สมาชิกผู้ปลูกได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธ์จาก ศูนย์ฯ.มีชัยบ้านไผ่ เพื่อผลิตใบสดส่งให้กับ กลุ่มแปลรูปสมุนไพรโมโรเฮยะ ซึ่งมีโรงผลิตตั้งอยู่ภายในศูนย์ฯ.มีชัยบ้านไผ่
ได้ทำการแปลรูปผักโมโรเฮยะในรูปแบบของ ชาชงดื่ม, กาแฟผสมสมุนไพรโมโรเฮยะ, โมโรเฮยะชนิดแค๊ปซูลนอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบโมโรเฮยะ ที่ส่งจำหน่ายให้กับร้านอาหาร ซีแอนด์ซี ที่ PDA กรุงเทพฯ. และส่งจำหน่ายให้กับลูกค้าทั่วไป กลุ่มแปลรูปผักโมโรเฮยะมีสมาชิกประมาณ 15 คน มีประธานกลุ่มคือ คุณ เพียงใจสุวรรณศร