บ้านไหนหนัง จ.กระบี่

กลุ่มเลี้ยงผึ้ง บ้านไหนหนัง

  • สถานที่ตั้งกลุ่มเลี้ยงผึ้ง บ้านไหนหนัง :เลขที่ 52 หมู่ที่ 3 ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่

ก่อตั้ง เมื่อ 24 มิถุนายน 2557 ประธานกลุ่ม นายสุธีร์  ปานขวัญ ปัจจุบัน มีสมาชิกทั้งหมด  37คน   รังผึ้งมีทั้งหมด 520 รัง ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม น้ำผึ้ง  ไขผึ้ง  ยาดมสมุนไพร สบู่ แชมพู   ขนม อมยิ้ม ฯลฯ