บ้านนาใหม่ จ.บุรีรัมย์

กลุ่มสตรีทำบายศรีจากผ้า บ้านนาใหม่

  • กลุ่มสตรีทำบายศรีจากผ้าบ้านนาใหม่ : ต.หัวถนน อ.นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่มสตรีทำบายศรีจากผ้าบ้านนาใหม่  จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชน รวมถึงการอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดการทำพานบายศรีสดจากบรรพบุรุษโดยการประยุกต์มาเป็นผ้าเพื่อความคงทนสวยงามการก่อตั้งกลุ่มเริ่มจากการรวมกลุ่มสมาชิกเมื่อปี  2546   โดยการส่งเสริมจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนางรอง และพัฒนาเป็นหมู่บ้าน OTOP  เพื่อการท่องเที่ยว  และการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการทำบายศรีจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนางรอง โดยผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ผลิตในรูปแบบของพานบายศรี พานธูปเทียนแพ พานขันหมาก  โดยจัดส่งจำหน่ายตามร้านสังฆภัณฑ์ทั่วภาคอีสาน