กลุ่มปลาส้มไร้ก้าง

  • กลุ่มปลาส้มไร้ก้างและแปรรูปจากผ้าบ้านละว้า : อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น