บ้านธาตุ จ.ขอนแก่น

กลุ่มปลาร้าบองและผ้าทอมือ บ้านธาตุ

  • สถานที่ตั้งกลุ่มปลาร้าบองและผ้าทอมือ บ้านธาตุ :หมู่ 5 ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

บ้านธาตุเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2460 ชาวบ้านส่วนใหญ่ได้อพยพหนีน้ำมาจากบ้านกุดเป่ง ที่ประสบปัญหาน้ำท้วมทุกปีชาวบ้านที่อพยพมาได้ช่วยกันบุกร้างถางป่าจนกระทั้งมาพบกับพระธาตไม้ฝังดินอ
ยู่ จึงช่วยกันขุดขึ้นมาและตั้งชื่อหมู่บ้านแห่งนี้ว่า บ้านธาตุ บ้านธาตุเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น มีบ้านเรือนประมาณ 125 ครัวเรือนและมีประชากรประมาณ 485 คน ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรมและทำนาเป็นอาชีพหลัก เนื่องจากทำเลที่ตั้งหมู่บ้านอยู่ติดกับแก่งละว้า ซึ่งเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวบ้านไผ่มาเป็นเวลายาวนาน ทำให้ชาวบ้านแห่งนี้มีอาชีพเสริมคือการทำประมงน้ำจืดชาวบ้านได้นำปลามาหมักทำเป็นปลาร้าไว้กินและจำหน่ายในช่วงฤดูทำนาจึงเป็นที่มาของการก่อตั้งกลุ่มปลาร้าบองขึ้นในปี 2535 โดยมีที่ทำการกลุ่มตั้งอยู่เลขที่ 162 หมู่ 5 บ้านธาตุ ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น มีนางอนงค์ อุดช่อ เป็นประธานกลุ่ม โดยการสนับสนุนของศูนย์มีชัยบ้านไผ่ เริ่มก่อตั้งครั้งแรกมีเพียงกลุ่มแม่บ้านที่ผลิตปลาร้าบองประมาณ 7 คน ต่อมาได้มีกลุ่มผู้ผลิตผ้าฝ้ายทอมือและแปรรูปจากผ้าเข้ามาร่วมด้วย ทำให้ปัจจุบันกลุ่มมีสมาชิกประมาณ 20 คน ปลาร้าบองบ้านธาตุได้รับความนิยมจากคนในหมู่บ้านและบุคคลทั่วไปเป็นอย่างดี มีการสั่งซื้อจากหน่วยงานราชการในอำเภอ, จังหวัด,อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการไปออกร้านจำหน่ายในงานเทศกาลต่างๆ นอกจากนี้ทางกลุ่มยังได้ทำเป็นแพ็ค ( 1 แพ็ค มี 4 กระปุ๊ก)
จำหน่ายเป็นของฝากให้กับบุคคลทั่วไปด้วย