บ้านหนองหล่ม จ.มหาสารคาม

กลุ่มปลาร้าบองสมุนไพร บ้านหนองหล่ม

  • สถานที่ตั้งกลุ่มกลุ่มปลาร้าบองสมุนไพร บ้านหนองหล่ม :บ้านหนองหล่ม ม.3 ต.ดอนหว่าน อ.เมือง จ.มหาสารคาม

กลุ่มปลาร้าบองสมุนไพร เกิดจากการสนับสนุนและส่งเสริมของพัฒนาชุมชนเมืองมหาสารคาม ที่ส่งเสริมการรวมกลุ่มทำอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้สนใจในบ้านหนองหล่มใหญ่ หมู่ 3 ต.ดอนหว่าน อ.เมือง จ.มหาสารคาม โดยการทำปลาร้าบองสมุนไพรที่ปลาร้าบดสับจากแหล่งผลิตปลาร้า อ.โกสุมพิสัย และสมุนไพรต่างๆจากกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรในบ้านหนองหล่ม