กลุ่มธุรกิจแปรรูปมะนาว

  • สถานที่ตั้งกลุ่มแปรรูปน้ำมะนาว บ้านหนองพลวง: อ.จักราช จ.นครราชสีมา