บ้านหนองตาไก้ จ.บุรีรัมย์

กลุ่มธุรกิจผ้าไหมเปลือกนอก บ้านหนองตาไก้

  • สถานที่ตั้งกลุ่มธุรกิจผ้าไหมเปลือกนอก บ้านหนองตาไก้ :บ้านหนองตาไก้ หมู่ 3 ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองตาไก้ จัดตั้งขึ้นมาตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเพื่อสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมของบรรพบุรุษรวมถึงเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชน เนื่องจากชุมชนมีพื้นฐานในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการทอผ้าไว้ใช้ในครัวเรือนอยู่แล้ว การก่อตั้งกลุ่มเริ่มจากการรวมกลุ่มสมาชิกเมื่อปี 2527 โดยศูนย์พัฒนาผสมผสานนางรอง ได้เข้ามาส่งเสริมและเน้นกระบวนการพัฒนาการทำงานเป็นกลุ่ม พร้อมให้การสนับสนุนในด้านการเงินทุนหมุนเวียน การส่งเสริมด้านการตลาด ทำให้กลุ่มเกิดการพัฒนาโดยมีการบริหารอย่างเป็นระบบมากขึ้นมีคณะกรรมการกลุ่ม มีการจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือ และมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกมาสู่ตลาด เช่น ผ้าพันคอ ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าบารูกลุ่มฯมีการใช้ไหมด้านนอกที่เรียกว่า “ไหมเปลือก” นำมาผลิตเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้าน ในรูปแบบการทอเป็นผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ เพราะเส้นจะหนาและนุ่มกว่าไหมเส้นเล็ก ส่วนไหมเส้นเล็กจะเน้นทอเป็นผ้าถุง และผ้าพันคอบางรูปแบบ ปัจจุบัน บ้านหนองตาไก้หได้รับการพัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวไหมบุรีรัมย์ จัดเป็นโฮมสเตย์ เปิดบ้านรองรับนักท่องเที่ยว พร้อมชมกิจกรรมซึ่งกิจกรรมหลักคือการทอผ้าไหม ตั้งแต่การปลูกหม่อน สาวไหม การฟอก ย้อม มัดหมี่ การทอ จนถึงการแปรรูปและสร้างสรรค์ลวดลายบนพื้นผ้าไหมด้วย นักท่องเที่ยวสามารถไปพักโฮมสเตย์หรือแวะเลือกซื้อของฝากได้ เพราะสินค้าที่นี่ได้รับการการันตีจากรางวัลโอทอป 5 ดาวของจังหวัดบุรีรัมย์