บ้านโนนภิบาล จ.มหาสารคาม

กลุ่มทอผ้าขาวม้า

  • สถานที่ตั้งกลุ่มทอผ้าขาวม้า บ้านโนนภิบาล :ม.1 ต.โนนภิบาล อ.แกดำ จ.มหาสารคาม

กลุ่มทอผ้าขาวม้าบ้านโนนภิบาล ม.1 ต.โนนภิบาล อ.แกดำ จ.มหาสารคาม เป็นกลุ่มอาชีพที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนภิบาล และได้รับการฝึกอบรมจาก การศึกษานอกโรงเรียน (กศน) อ.แกดำ จ.มหาสารคาม โดยมี ที่ปรึกษากลุ่ม คือ นายพรมเทพ พรมจะมร ผู้ใหญ่บ้าน ที่ให้การดูแลและสนับสนุนการดำเนินงาน ในด้านต่างๆ กลุ่มประกอบด้วยสตรีแม่บ้านที่มีความสนใจในการหารายได้เสริม และสมาชิกกลุ่มก็มีฝีมือในด้านการทอผ้าและตัดเย็บอยู่แล้ว
ผ้าขาวม้าทอมือเป็นผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มได้บรรจงทอด้วยความตั้งใจและภูมิใจมีคุณภาพ